Feminizam je za svakoga

Danica Đorđević i Una Milić

Nakon ankete o stavovima mladih o feminizmu u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, koje su tokom ove godine sprovele Danica Đorđević i Una Milić, uvidele su da većina ne razume šta je feminizam i ima određene predrasude o istom. To im je bila motivacija da pokažu da feminizam nije ružna reč i da utiču na otklanjanje stereotipa sa kojima se on nosi. Takođe, uvidele su da su muškarci često isključeni kada se priča o feminizmu.

Kao neformalna grupa izdvajaju se po tome što žele da feminizam bude inkluzivan i podižu svest o tome da i muškarci, kao i žene, treba da budu feministi. Dosadašnje iskustvo im je pokazalo da se predrasude o feminizmu najbolje ruše kroz humor i komediju. Tako su došle na ideju da nakon istraživanja stavova mladih na temu feminizma, u saradnji sa komičarskim triom “Ženama koje pričaju” kreiraju stand up nastup, koji će pogledati 300 mladih žena i muškaraca u 3 grada (Beograd, Novi Sad i Niš), a koji će na humorističan način prikazati predrasude koje mladi imaju o feminizmu i na koji način one mogu da budu prevaziđene.


MENTORKA

Jana Savić Rastovac, McCann Serbia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *