OsnaŽena budućnost

Oblakoder

Projekat Oblakoder magazina, pod nazivom „OsnaŽena budućnost” ima za cilj da ukaže na istorijsko i savremeno stvaralaštvo i delovanje žena, kroz predstavaljanje tekstova (priča) o ženama koje stvaraju danas i javno zagovaraju poboljšanje položaja žena u društvu, ali i tekstova o ženama koje su nekada stvarale na našim podnebljima i koje su kroz svoj rad, ali i borbu za ljudska prava, uticale na poboljšanje položaja žena, ljudskih prava i demokratije u regionu.

Ideja je da se, kroz serijal mesečnih tekstova, koji bi bili objavljivani u periodu od 6 meseci, prenesu sve njihove priče. Svakog meseca bi se objavile dve priče žena koje stvaraju i stvarale su u okviru iste oblasti – s tim što bi jedna bila naša savremenica, a druga prethodnica koja je pomogla u „krčenju puta” savremenim generacijama. Priče bi bi bila napisana u formi profila – u slučaju žena koje su stvarale na prostoru Balkana, to bi bili biografski i istorijski profili sa fokusom na stvaralaštvo tih žena, njihovu borbu za rodnu ravnopravnost i demokratiju, a u slučaju priča o savremenim ženama, autorkama i stvarateljkama, u pitanju bi bili profili intervjui. Cilj ovog projekta je da mladima približimo kako je ta borba žena za ženska prava i demokratsko društvo izgledala u prošlosti, a kako izgleda sada.


MENTORKA

Jelena Mikić, Represent Academy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *