Projekat: Mi

Marija Takić

Marija Takić je autorka “Projekta:MI”, imerzivnog pozorišnog iskustva koje se odvija 1 na 1 sa publikom.

Predstavu čini 7 glumaca koji se nalaze na 7 lokacija u gradu, u neposrednoj blizini. Svako od glumaca ima određenu pozadinu i priču koja se tiče njihove seksualnosti, nacionalnosti, vere, starosti, okupacije, mentalnog zdravlja.

Jedna izvedba je koncipirana za 7 učesnika, od kojih svako na početku predstave dolazi na različitu lokaciju i interaguje sa glumcem putem razgovora i aktivnosti. Na svakoj lokaciji, gledalac provodi 20 minuta, nakon čega ga glumac upućuje na sledeću lokaciju, dok svako od članova publike ne prođe svaku od lokacija. Cilj projekta je da podstakne dijalog u zajednici i da ukaže na negativne uticaje etiketiranja, predrasuda i osude kojim su podvrgnute određene grupe našeg društva.

Kako je projekat koncipiran za mali broj ljudi, planirano je da se on digitalizuje u vidu snimljenih audio zapisa adaptiranih tekstova glumaca, koji će biti dostupan na onlajn platformi zajedno sa opisom lokacija koje čine scenu. Na ovaj način, neograničen broj ljudi će moći da doživi interaktivno iskustvo i prođe kroz pomenute teme uz pomoć digitalnog uređaja i slušalica.

Nakon prisustva ovoj izvedbi, ili prolaza kroz iskustvo putem onlajn platformi, kod posetilaca se podstiče razumevanje i tolerancija prema ljudima koji su pripadnici određenih grupa. Projekat: Mi podstiče dijalog u društvu koje postaje sve više zasnovano na predrasudama, osudama i mapiranjima razlika, i ukazuje nam na važnost zajednice, razgovora i međusobnog prihvatanja.


MENTOR

Vojkan Arsić, Centar E8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *