Rough cut”

Tamara Tica

Projekat Tamare Tice, pod nazivom “Rough cut”: serijal video eseja o političkim i ideološkim implikacijama filma i televizije, obedinjuje filmsku i medijsku kritiku i edukaciju iz polja društvenih nauka u formi dokumentarnog YouTube serijala. Serijal se sastoji od više video eseja, koji koriste teorijske alate i koncepte za analizu i dekonstrukciju filmskih i TV sadržaja, sa ciljem poboljšanja medijske i političke pismenosti šireg gledalaštva, naročito “mladih”. Na ovaj način, skreće se pažnja ne samo na ideologizujući i propagandni potencijal filma, nego se pop kultura koristi kao dinamičan način da se koncepti iz društvenih i političkih nauka približe širem gledalaštvu, kako bi se podigao nivo razumevanja određenih društvenih pojava, kao i pokrenule informisane diskusije o njima.


MENTOR

Vukašin Petrović, DT Institute

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *