POBEDNIČKI PROJEKAT 2022.

Organizacija Art Aparat je pobednik prvog ciklusa Pop Culture Challenge-a

Projekat Pop Culture Challenge, koji za cilj ima promovisanje demokratije, ljudskih prava i aktivizma, dobio je pobednika prvog ciklusa. Organizacija Art  Aparat je svojim projektom „Svi UGLAS – putujući online izazov” pridobila najviše glasova žirija i publike i na taj način obezbedila pobedu i pordšku u realizaciji svoje ideje. 

VIŠE INFORMACIJA O POBEDNIČKOM PROJEKTU

IZABRANO JE 10 PROJEKATA KOJI ĆE SE U FINALU TAKMIČITI ZA NAGRADU

POTRAGA ZA KREATIVNIM PROJEKTIMA KOJI PROMOVIŠU DEMOKRATIJU

MENTORI I MENTORKE

Goran Zarić
Propulsion

-

Jana Savić Rastovac
McCann Serbia

-

Jelena Mikić
Represent Academy

-

Jovana Zelić
Yettel

-

Minja Bogavac
Reflektor teatar

-

Nebojša Babić
O3ON

-

Stevan Filipović
Filmski reditelj

-

Vojkan Arsić
Centar E8

-

Vukašin Petrović
DT Institute

-

POTRAGA ZA KREATIVNIM PROJEKTIMA KOJI PROMOVIŠU DEMOKRATIJU

Ovaj POP CULTURE CHALLENGE poziva sve pojedince, pojedinke i grupe koji veruju u moć popularne kulture, misle o demokratiji i  neguju demokratske društvene vrednosti da se sa svojim idejama, prijave na ovaj konkurs.

TRAŽIMO KREATIVNA REŠENJA koja mogu da podstaknu i pokrenu ljude da  podrže demokratiju, aktivizam, borbu za ljudska prava i civilno društvo, u okviru šireg društvenog konteksta, na inovativan, simbolički i zanimljiv način.

TRAŽIMO INOVATIVNE PROJEKTE i pojedince, pojedinke, formalne i neformalne kolektive i grupe, čiji rad promoviše demokratiju kroz pop-kulturu i primenu novih tehnologija. Tražimo one čiji se glas čuje daleko, a čije ideje, tehnološke inovacije, reči, misli ili muzika  – mogu da inspirišu, motivišu, ohrabre i pošalju jasnu poruku: da je demokratija važna, kao jedini vid zaštite građanskih sloboda i prava. 

VRSTA IZAZOVA: IZRADA PREDLOGA, PREZENTACIJA I DEMONSTRACIJA IDEJE:

Faze takmičenja

 • Faza I: Prijava projekta u okviru PopCulture Challenge
 • Faza II: Selekcija projekata koje će učestvovati na co-creation radionici
 • Faza III: Co-creation radionica
 • Faza IV: Finalni javni događaj i izbor pobednika
 • Faza V: Izrada predloga projekta za finansiranje uz pomoć projektnog tima
 • Faza VI: Odobrenje predloga projekta za podršku

Vremenski okvir

 • Javni poziv za učešće u PopCulture Challenge – 10. oktobar 2022.
 • Online Q&A sesije –
  • 02. novembar 2022. u 14:00 LINK
  • 09. novembar 2022. u 10:00 LINK
  • 16. novembar 2022. u 18:00 LINK
 • Rok za prijavu – 20. novembar 2022.
 • Izbor najboljih rešenja – 30. novembar 2022.
 • Co-creation radionica i prezentacija projekata – 05. decembar 2022.
 • Proglašenje pobednika – 15. decembar 2022.
 • Izrada predloga projekta i njegovo odobrenje – januar 2023.
 • Finansiranje i implementacija projekta – januar – decembar 2023.

Finansijska podrška

Ukupna dostupna sredstva za ovaj Poziv iznose $30,000.

Prijavljeni mogu da konkurišu za finansijsku podršku u maksimalnom iznosu do $30,000.

Kroz ovaj Poziv planirano je da se finansijski podrži 1 ili više projekata u zavisnosti od predloženog budžeta.

PartnersGlobal Srbija zadržava pravo da ne dodeli sva raspoloživa sredstva u slučaju nedovoljnog broja predloga projekata koji zadovoljavaju kriterijume Poziva.

Predlozi će biti rangirani prema sledećim kriterijumima:

POPULARNOST

Potencijal za uticaj na promociju rodne ravnopravnosti, ljudskih prava, demokratskih vrednosti i civilnog društva, u naširim socijalnim krugovima: van društvene zone komfora, pa čak i među onim delovima društva koji nisu naklonjeni demokratiji.

MOBILNOST

Mogućnost i sposobnosti autorka/ke ili tima da se projekat brzo učini dostupnim za upotrebu.

ZNANJE

Prethodno iskustvo autora/ke ili tima u razvoju sličnih rešenja.

INOVATIVNOST

Neuobičajen i originalan pristup u promociji rodne ravnopravnosti, ljudskih prava, demokratskih vrednosti i civilnog društva, kao i borbi protiv propagande i dezinformacija.

ISPLATIVOST

Budžet koji prikazuje realan i razuman odnos između administrativnih i direktnih troškova projekta.

POP CULTURE CHALLENGE se realizuje u okviru projekta „Za snažnije građansko društvo“ koji je podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju. Projekat sprovode PartnersGlobal, DT Institut, Evropski centar za neprofitno pravo i tri organizacije iz Srbije – Partneri Srbija, CANVAS i Građanske inicijative.

POP CULTURE CHALLENGE je inicijativa DT Instituta koja se realizuje u saradnji sa Centrom E8.

 • Objava ovog poziva (RFA) ne predstavlja obavezu od strane projekta „Za snažnije građansko društvo – Građani na delu“, niti obavezuje članove konzorcijuma da pokriju troškove nastale u pripremi i podnošenju prijave.
 • Projekat „Za snažnije građansko društvo – Građani na delu” zadržava pravo da odbije bilo koju ili sve primljene prijave. Prijave se podnose na rizik podnosioca zahteva. Svi troškovi pripreme i podnošenja su na račun podnosioca zahteva.
 • Projekat “Za snažnije građansko društvo – Građani na delu“ i članovi konzorcijuma zadržavaju pravo da finansiraju bilo koji ili nijedan od podnetih projekata.

Nedozvoljeni troškovi:

 • Troškovi koji nisu neophodni za sprovođenje predloženih i odobrenih aktivnosti, kamate i drugi dugovi koji su nastali pre početka ugovora i u toku trajanja ugovora;
 • Kupovina automobila ili nepokretnosti;
 • Kazne;
 • Bilo koji troškovi koji su nastali van perioda implementacije ugovora;
 • Krediti ili pozajmice trećim licima;
 • Troškovi lizinga;
 • Troškovi finansirani iz više izvora; PDV;
 • Artikli koji su već finansirani iz drugih izvora.

—-

Sledeće aktivnosti neće biti realizovane i/ili podržane ukoliko predlog projekta bude bio izabran za podršku. Potrebno je označiti sve aktivnosti koje neće biti realizovane/podržane u okviru projekta klikom na kvadrat ispred opisa aktivnosti. Ove aktivnosti ne mogu biti finansirane u okviru programa.

 • inicijative povezane sa podrškom političkim partijama i akterima koji učestvuju na izborima;
 • inicijative usmerene na verske zajednice, institucije i propise;
 • inicijative koje svojim aktivnostima diskriminišu bilo koju grupu građana/ki;
 • pružanje podrške za organizovanje protesta;
 • aktivnosti kojima se ostvaruje profit;
 • aktivnosti za koje je već obezbeđeno finansiranje iz drugih izvora (što će biti proveravano tokom samog sprovođenja odobrenih projekata);
 • infrastrukturni projekti;

HVALA I SREĆNO!

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj stranice isključivo je odgovornost DT Instituta i Centra E8 i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.